POMOC   VZM-1


7. Oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu budynku (lokalu) mieszkalnego, który nie wymagał pozwolenia na budowę

W tej części wnioskodawca opisuje zakres przeprowadzonego remontu (obrazujący w jakim celu zakupiono materiały budowlane, wyszczególnione w załącznikach VZM-1/A i VZM 1/B). Dotyczy to remontów nie wymagających pozwolenia na budowę.

Przykład:
Wymieniono instalację grzewczą, wykonano montaż ścianek działowych, wykonano wylewki itp.

Zamknij okno